Dropshipping

Dropshipping là mô hình kinh doanh online mà bạn không cần bỏ vốn, không cần nhập hàng, không lo hàng tồn kho, cũng không cần đóng gói hay giao hàng nhưng vẫn bán được sản phẩm